Sztuka XIX I XX WIEK

Sztuka XIX I XX WIEK

0 ile wiek XVIII stanowił dla sztuki włoskiej lata chude, to następne stulecie przedstawiało się jeszcze gorzej, a europejską stolicą artystyczną stał się Paryż. Bodaj jedynym wybitniejszym rodzimym malarzem był Francesco Hayez (1791-1882). który kontynuował …

Sztuka Włoch – XVIII WIEK

Sztuka Włoch – XVIII WIEK

Proces upadku sztuki włoskiej w wielu z jej najważniejszych ośrodków nabierał rozpędu w XVIII wieku, od czego wolne były tylko Wenecja i Rzym. Ta pierwsza zawdzięczała swą wiodącą rolę odrodzonej po stuletniej przerwie, wielkiej tradycji …

BAROK

BAROK

Wyswobodzenie sztuki włoskiej z jałowości późnego manieryzmu było początkowo dziełem miast, które uprzednio odgrywały rolę artystycznie poślednią. Najwcześniej wybiła się Bolonia, dzięki akademii, założonej tu w 1585 roku przez członków rodu Caraccich — Ludovico (155-1619). Agostino (1557-1602) i Annibale …

PÓŹNY RENESANS

PÓŹNY RENESANS

Doskonałość formy osiągnięta w okresie późnego Renesansu stanowiła uwieńczenie wielowiekowych dążeń. Ponieważ artyści nie mogli oczekiwać, że prześcigną najwybitniejsze osiągnięcia Michała Anioła i Rafaela, musieli pójść w innym kierunku. Tak zrodził się manieryzm. Był to kierunek świadomie intelektualny, …

RENESANS

RENESANS

O ile protorenesans jest związany z konkretnymi okolicznościami konkursu na drzwi baptysterium we Florencji, o tyle właściwa epoka rozpoczęła się, jak się powszechnie uważa, od malowidła ściennego Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci (1452-1519). Obok walorów przestrzennych i efektów iluzjonistycznych, …

WIEK XV W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI WŁOCH

WIEK XV W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI WŁOCH

Choć wiek XV zrodził olbrzymią rzeszę artystów działających na terenie całych Włoch — w tym w wielu miejscowościach nie posiadających wcześniejszej tradycji, z której można by czerpać — żadne inne miasto nie zbliżyło się …

RENESANS FLORENCKI

RENESANS FLORENCKI

Datą często podawaną jako początek Renesansu jest rok 1401. kiedy władze florenckie ogłosiły konkurs na prawo wykonania drugich drzwi baptysterium. Kandydaci mieli przedstawić próbne dzieło na temat Ofiary Abrahama — trudny test obejmujący problemy narracji, ekspresji, ruchu i …

WIEK XIV I POCZĄTEK XV

Mimo tych wszystkich przełomowych osiągnięć, droga ku Renesansowi nie była naznaczona spójnym ciągiem zdarzeń. Wiodącą szkołą malarską w XIV wieku nie była bowiem Florencja, lecz pobliska Siena, gdzie artystów zajmowały zupełnie odmienne kwestie. Miało to wiele wspólnego z patronacką postacią …

PREKURSORZY RENESANSU

PREKURSORZY RENESANSU

Granica pomiędzy epokami gotyku i Renesansu, tak wyraźna w malarstwie i rzeźbie innych krajów, jest we Włoszech zamazana. W połowie XIII w. nastąpiło tu już zjawisko uznawane za jeden z fundamentów Renesansu — ponowne odkrycie pełnego poczucia formy, …

SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA – ŚREDNIOWIECZE

SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA

W okresie wczesnochrześcijańskim niemal całkowicie zarzucono rzeźbę (za wyjątkiem zdobiącej sarkofagi), choć chlubny wyjątek stanowią tu drewniane drzwi kościoła Santa Sabina w Rzymie. Najwcześniejsze polichromie, tworzone w rzymskich katakumbach. pozbawione są większych wartości artystycznych. lecz malarze chrześcijańscy stopniowo …