Sztuka – ETRUSKOWIE, RZYMIANIE

Pod względem wkładu w rozwój malarstwa i rzeźby żadne inne państwo na świecie nie może równać się z Włochami. Jest to częściowo skutek triumfu epoki Renesansu, lecz Italia chlubi się wieloma innymi wybitnymi osiągnięciami artystycznymi z okresu od VII w. …

CZASY WSPÓŁCZESNE

CZASY WSPÓŁCZESNE

Na mocy referendum w 1946 r. proklamowano republikę włoską, a Democrazia Christiana (DC) pod przewodnictwem Alcide de Gasperiego sformowała rząd. Pozostał on u władzy do 1953 r.. wspierany przez szereg koalicji. Od tego momentu normą stała się krótka …

WOJNY ŚWIATOWE

WOJNY ŚWIATOWE

Po Risorgimento wiele pozostało po staremu. Klasa rządząca niechętnie dopuszczała do rozszerzenia bazy politycznej, a w niektórych regionach, szczególnie na Sycylii, poziom życia wręcz się obniżył. Gdy sycylijscy chłopi zorganizowali się w fasci — poprzedniczki związków zawodowych — …

CAVOUR I GARIBALDI

CAVOUR I GARIBALDI

Okres dziewięciu lat radykalnych zmian rozpoczął się z chwilą, gdy hrabia Kamil Cavour został premierem Piemontu w 1852 r. Udział wojsk piemonckich w Wojnie Krymskiej umożliwił Cavourowi kontakt z Napoleonem III na Kongresie Paryskim, którym zakończył się …

ZJEDNOCZENIE

ZJEDNOCZENIE

Upadek Napoleona doprowadził do Traktatu Wiedeńskiego z 1815 r.. na mocy którego Austriacy przywrócili do władzy dawne klasy rządzące. Kanclerz Austrii Metternich robił co mógł. aby podzielić naród i osłabić dążenia zjednoczeniowe, a jednak lata 1820-1849 były okresem rewolucyjnym. …

INTERWENCJA HISZPAŃSKA I FRANCUSKA

INTERWENCJA HISZPAŃSKA I FRANCUSKA

Do nieuniknionej katastrofy doszło wreszcie, gdy jedno z państw włoskich wystąpiło do potężniejszego mocarstwa z prośbą o pomoc w walce z jednym z krajowych rywali. W 1494 r„ na żądanie księcia Mediolanu, król Francji Karol VIII …

POWSTANIE MIAST-PAŃSTW

POWSTANIE MIAST-PAŃSTW

Karol Andegaweński, brat króla Francji Ludwika IX. pokonał spadkobierców Fryderyka II w południowych Włoszech i jako nagrodę otrzymał od papieża Neapol i Sycylię. Jego twarde rządy doprowadziły ostatecznie do powstania w wielkanocny poniedziałek 1282 r.. buntu nazwanego później …

PAPIEŻE I CESARZE

PAPIEŻE I CESARZE

Po śmierci Ottona III w 1002 r. Włochy ponownie pozostały bez powszechnie uznanego władcy. Na północy o władzę ścierała się magnateria. a papiestwem manipulowały rywalizujące ze sobą rody rzymskie. Najistotniejsze wydarzenia miały miejsce na południu, gdzie Sycylia, …

LONGOBARDOWIE I FRANKOWIE

LONGOBARDOWIE I FRANKOWIE

W czasie zamieszania panującego w VI stuleciu, germańskie plemię Longobardów zostało zepchnięte w kierunku południowo-zachodnim na teren Italii. Rzym skutecznie się przed nimi obronił, lecz w VIII w. Longobardowie władali już dużą częścią Półwyspu Apenińskiego. W połowie …

BARBARZYŃCY I BIZANTYŃCZYCY

BARBARZYŃCY I BIZANTYŃCZYCY

W połowie III wieku najazdy Gotów w Grecji, na Bałkanach i w Azji oraz Franków i Alemanów w Galii były przygrywką do rozpadu imperium. Aurelian (270-275) zaprowadził pewien porządek po straszliwych wojnach domowych, a po nim panował …